Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ПАРТИСИПА ИНВЕРГОАЛ 1 ООД
ПАРТИСИПА ИНВЕРГОАЛ 1 ООД 2


Публикувано на 02.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "СЪЗДАВАНЕ НА 17 ДКА НАСАЖДЕНИЕ
ОТ СЛИВИ, 10ДКА НАСАЖДЕНИЕ ОТ КАЙСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУКПубликувано на 01.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАНТЕС ГРУП ЛИМИТЕД-НОВА ЗЕЛАНДИЯ 491
ВЕСИМ - 2000 ЕООД
ВИА ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕАД
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЪЛСУУД ПРОПЪРТИС ЛИМИТИД 2
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЪЛСУУД ПРОПЪРТИС ЛИМИТИД
ЕЛИМАН ЕООД
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ-КЛ ООД
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ-КЛ“ ООД
ЕФ ЕНД ЕС КЪНСТАКШЪН ЛИМИТИД“ ООД
ЗИРУ ООД
КАРА КЪНСТРАКШЪН ООД
М. Д. П. ДИВЕЛОПМЕНТС ЕООД
М.Д.П. ДИВЕЛОПМЕНТС ЕООД 2
МОТОР - Д ЕООД
МОТОР-Д“ ЕООД
ОБЗОР БИЙЧ КЛУБ I ЕООД
ОВЪРДЕЙЛ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД
СИМВОЛ 07 ЕООД
СИНЕМАКС 2000 ЕООД 2
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАНТЕС ГРУП ЛИМИТЕД-НОВА ЗЕЛАНДИЯ 489
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАНТЕС ГРУП ЛИМИТЕД-НОВА ЗЕЛАНДИЯ 490

Публикувано на 01.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 29.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх. №Н2-УТ-1311/29.02.2016г.

Отдел ”УТ” при община Несебър съобщава, че със Заповед №79/26.02.2016г. на Заместник-кмета на община Несебър е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор №11538.4.6 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.25 по плана на к.з. между „Морски Санаториум” и гр. Свети Влас – Юг, местност „Юрта под пътя”, землище гр. Свети Влас, който проект касае промяна на промяна на трайното предназначение на имота от „Земеделска” в „Урбанизирана”, урегулиране на ПИ 11538.4.6 в УПИ І-4.6 с площ 5930кв.м., въвеждане на устройствена зона „Ок” и установяване на устройствени показатели за УПИ І-4.6: Кплътност на застрояване - 30%, Кинтензивност на застрояване - 1,5, Максимална етажност – 5 етажа /Нкорниз 15м./ и минимално озеленена площ 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от заповедта.
Заповед №79/26.02.2016г. на Заместник-кмета на община Несебър и проекта за ПУП–ПРЗ за поземлен имот с идентификатор №11538.4.6 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, в кв.25 по плана на к.з. между „Морски Санаториум” и гр. Свети Влас – Юг, местност „Юрта под пътя”, землище гр. Свети Влас се намират в отдел „УТ” – Община Несебър, ул. „Еделвайс” №10, ет.3, ст.№36 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Заповедта може да бъде оспорена чрез община Несебър пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от настоящото съобщение.
тел. за справка 0554/29331 или 0893303635 Е. Димитрова

Публикувано на 29.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АНДРУС ПРОУС
АНДРЮ ДЖЕЙМС ФРАЗЕР
АНТЪНИ КЕР
АСЯ ПЕТРОВА СКЕДЕВЧЕВА
БАЙРАМ МЕХМЕД АХМЕД
ВАНЕСА ЛУИЗ БЪРД
ВЪЛКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
ГАРИ ЛАУРАНС ОКЕЙН
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ЗАФИРОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
ГИРТС САМУС
ГРЕЙС ЙЕТУНДЕ ЕДОЗЕЙН
ДЕЙВИД ГАРЕТ БРАУН
ДЖИЛИАН ЛУИС РЕЙНОЛДС - АРАДЖИ
ДЖОН АРЧИБАЛД ХАРРИС
ДЖОНАТАН ДОХЪРТИ
ДИМИТЪР БОЖКОВ МИХОВ
ДИМИТЪР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
ДИМИТЪР ЯНЧЕВ КОЕВ
ДИЯН ДРАГНЕВ НАЗЪРОВ
ЕДМЪНД МАРТИН ОШИЙ
ЕКАТЕРИНА РАДОЕВА КОРУДЖИКОВА
ЖАНЕТА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЗАХАРИ БОЖИДАРОВ КУЗМОВ
ИВАН ПЕТРОВ КАНАВЧЕВ
ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ ХАСЪМСКИ
ИВЕТТА ВОЛЬФОВНА ШЕХТМАН
ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ДУБНОВ
КИНА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА
ЛИЙ МАЙКЪЛ ДИМБЪЛТЪН
ЛИН БЕДДОЛЛ
МАЙКЪЛ КАЧИЯ
МАРК УИЛТОН АТКИНСОН
МЕХРДАД АРАДЖИ
МОРТЕН ШУЛЦ
НЕЛИ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
НУТАН СИДПАРА
ПАТРИК АНТЪНИ МЪРФИ
ПРАВИНЛАЛ РАТИТАЛ САДРАНИ
РАЙЪН ДЖЕРАРД ЛИНЧ
РАФАЕЛ ХЕНЛИ
САВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
САИД МЕХАМЕД НАДИМ АЛИ ЗАИДИ
СЕВГЮЛ ОСМАН АХМЕД
СЕВИНЧ АХМЕД ШАХИН
СИРМА МИЛЕВА СТЕФАНОВА
СТЕФАН ДИМОВ СТЕФАНОВ
СТИВЪН БЕНГТСОН
СТИВЪН ДЖОН БЛЕЙК
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА
ТАНУЪР ХЮСЕЙН
ТОМАС ДЕРЕК МИЛС
УРСУЛА МОЛАЧЕК
ФЕНИКС ЛЕОНИДОВИЧ КОЗАК
ФИЛИП ТОМАС ТОБИН
ХЮСЕИН МЕХМЕД ХАСАН
ЯРМО ЛААНЕ
АЙВО ТУУЛ
АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ БОЖИНОВ
АНДЖЕЛА КАРЪН РЪМСБИ

Публикувано на 29.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

КООПЕРАЦИЯ „СИЛА
КООПЕРАЦИЯ СИЛА
МИСИС МАРГАРЕТ ЕЛИЗАБЕТ ИВЪНС ЕООД
МИСИС МАРГАРЕТ ЕЛИЗАБЕТ ИВЪНС“ ЕООД
ОВН КОРПОРАЦИЯ ООД
ОВН КОРПОРАЦИЯ“ ООД
УЕСТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
УЕСТ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
ЯГУ ЕИЕНДОМ“ АС-НОРВЕГИЯ
ВАРГ“ ООД
ВИЖЪН ДИВЕЛОПМЕНТС ЕООД
ВИЖЪН ДИВЕЛОПМЕНТС“ ЕООД
ИНТЕРСТРОЙ СЕРВИЗ ЕООД
ИНТЕРСТРОЙ СЕРВИЗ“ ЕООД

Публикувано на 29.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 353 ДНИ
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 354 ДНИ
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 355 ДНИ
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 356 ДНИ
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 477 ТБО
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 478 ТБО
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 480 ТБО
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 481 ТБО
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 482 ТБО
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 483 ТБО
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД
БАЛАНС ИНВЕСТ БГ ЕООД
БУЛВИКТ ИНВЕСТ ЕООД
БУЛВИКТ ИНВЕСТ“ ЕООД
БУЛСЪН ГРУП ЕООД
КАПИТАЛ ГРУП ЕООД1
НЕСЕБЪР ИСТЕЙТ ЕООД
НЕСЕБЪР ИСТЕЙТ“ ЕООД
ПАРТНЪРС М ЕНД М” ООД
ПРОКОНАНКЛА ООД
ПРОКОНАНКЛА” ООД
РОСИЕК
ФЕМИЛИ ЛИНК.БГ” ЕООД
ЮГ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЮГ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 350 ДНИ
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 351 ДНИ
АЗУР ПРОПЪРТИ ЕООД 352 ДНИ

Публикувано на 26.02.2016 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
П О К А Н А
ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-2038-005/ 26.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-КС-2038-006/ 26.02.2016г.
Публикувано на 26.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews