Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ОГРАДА" В ПИ 73571.27.168, М."БОРУНА",
ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ" В ПИ 61056.501.432,
ПО КК НА
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОГРАДА" В ПИ 73571.29.77, М."БАБИНИ ДРАКИ",
ЗЕМЛИЩЕ С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси, и чл.44 ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър.
Каним всички жители на Община Несебър да присъстват на публично обсъждане на окончателен годишен план на Бюджет 2016 год. и отчет на бюджета за 2016 год. на 02.05.2017 год. от 11:00 часа в „Демонстрационен център“, който се намира на ул. „Отец Паисий“ №46 /бившата Поликлиника на втория етаж/.

Председател на ОбС - Несебър:…../п/…..
/Р. Кулев/


Публикувано на 20.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ВРЕМЕНЕН ПАРКИНГ И
ПЕШЕХОДЕН ДОСТЪП ДО ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС" В ПИ 61056.56.100, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3339/12.04.2017г. от

"Каскадас Инвест" ООД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Изграждане на сгради за сезонно обитаване" в ПИ 51500.506.691 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3329/11.04.2017г.

от Стоян Иванов Стоянов,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Преустройство на част от обект за обществено хранене с идентификатор
51500.505.164.5.6 в магазин за промишлени стоки от съществуваща сграда" в УПИ ІV,
кв.36 по плана на к.к."Слънчев бряг-изток", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ПУП-ПП"
ЗА ОБЕКТ:"ВЕЗ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА"В ПИ 61056.68.121, М. "ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ
С.РАВДА,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С КОЛОНКА ЗА ГАЗ ПРОПАН БУТАН И ЗОХ" В ПИ 61056.38.11, М. "ХЕНДЕК
ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНА СЕМЕЙНА ЖИЛИЩНА
СГРАДА И ОГРАДА" В ПИ 51500.27.26, М. "ЮРТА БАЛКАНА", ЗЕМЛИЩЕ ГР.НЕСЕБЪР,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews