Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ВАКАНЦИОННИ СГРАДИ И
ОГРАДА" В ПИ 61056.29.28, М. "ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 18.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3314/11.04.2017г. от

"ЕВН България
Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "БКТП 20/0.4кV, 2х800кVА в ПИ 51500.506.686, кабели 20кV от
съединетелни муфи на съществуващ кабел 20кV П/С "Слънчев бряг"-БКТП
"Лондон 5" до БКТП-нов" по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3316/11.04.2017г. от

"ЕВН България Електроразпределение" ЕАД,
съгласно изискванията на чл.4,
ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за
инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на жилищна сграда за
сезонно ползване К-20" в
УПИ ІІ-120, кв.7001 с идентификатор ПИ 51500.506.152 по КК на
к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 13.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: "ЗАПОВЕД №РД-09-13/03.04.2017 ГОД. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

БУРГАС" ВЪВ ВРЪЗКА С ОТЧУЖДИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЕКТ: "ПЪТ І-9 "СЛЪНЧЕВ
БРЯГ- БУРГАС", УЧАСТЪК ОБХОД НА АХЕЛОЙ ОТ КМ 21+233,06, ИЗПАРИТЕЛ ПРИ КМ
207+580, НОВ ФУНДАМЕНТ НА СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20 КV "РАВДА" ПРИ КМ 207+680, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОПТИЧЕН
КАБЕЛ НА "СКАТ" ТВ ПРИ КМ 212+011 И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ В
ПОДЗЕМНА МРЕЖА ПРИ КМ 212+120"
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3083/05.04.2017г. от

"П-Инвест" ЕООД, представлявано от Петър Янев Парушев,
съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Пул-бар към външен
басейн на хотел "Регата" в УПИ V-504, кв.2001 с идентификатор ПИ
51500.507.319
по КК на к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3162/07.04.2017г. от

"Победа Инвест" АД, представлявано от Сава Стоянов Чоролеев, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на хотел" в
УПИ VІІ, кв.8 с идентификатор ПИ 51500.505.56
по КК на к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3105/06.04.2017г.

от "Самоков Турист" ЕООД, представлявано от Светлана Добрева Атанасова,
съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Магазини за промишлени
стоки" в УПИ І, кв.47 с идентификатор ПИ 51500.505.221
по КК на к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3147/07.04.2017г. от ЕТ "Милен Белов",

съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Допълващо застрояване-
игрална зала и кафене" в УПИ ІV, кв.23 с
идентификатор ПИ 51500.505.128 по КК на к.к."Слънчев бряг-изток", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-3185/07.04.2017г.

от Митко Иванов Митев, съгласно изискванията на чл.4,
ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за
инвестиционно предложение: "Преустройство по време на строителство-
обединяване на апартаменти: ап.6 и ап.6А в един апартамент Ап.6 на кота
+5.48 от пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда блок №4,
секция "Г" в УПИ ІV-общ, кв.6401 с идентификатор ПИ 51500.506.273 по КК на
к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ДЕТЕЛИНА - ДП ООД

Публикувано на 12.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews