Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ПОМОРИЕ
Организира обучение по проект „ Посоки”
Дирекция „Бюро по труда”- Поморие организира обучение по проект „Посоки” по професия:
Професия „сервитьор-барман”, насочено към безработни лица с минимум основно образование;
В проектите могат да се включат:
 Безработни лица до 29 годишна възраст;
 Продължително безработни лица;
 Безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности;
 Безработни лица с увреждания;
 Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица

Публикувано на 03.04.2015 от Пресцентър Община Несебър
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за  изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър със следното съдържание:

В Чл. 73 (1) т. 3 Се променя по следният начин:
т. 3 за обекти на техническата инфраструктура – линейни обекти,  се заплаща такса както следва:
б. „а” до 1000 линейни метра -  в размер на 300 лв.

......................................


Публикувано на 01.04.2015 от Пресцентър Община Несебър

Започва приема на документи по проект „Нови възможности за грижа”Започва приема на заявления в изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” 2014BG05М9OP001-2.2015.001-С0001, на Агенцията за социално подпомагане в партньорство с Община Несебър. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикувано на 31.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БРЕНДА МАРГАРЕТ МАККЕНТЪН
ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЕВ
ГРИЙН ВИЖЪНС ООД 2
ГРИЙН ВИЖЪНС ООД
Публикувано на 26.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛГОР-55 ЕООД
ЕВРОБИЗНЕС ЕНТЪРПРАЙС ЕООД
ЕТ ВИЛИДАН-ВИЛИ ИВАНОВ
ЕТ ГЕОРГИ ШИЛЕВ
ЕТ ЛИНИ-ЛЮБОМИР ПЕТКОВ
ХОКАБО АпС 201 –ДАНИЯ 2
ХОКАБО АпС 201 –ДАНИЯ
Публикувано на 25.03.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews