Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна


Публикувано на 06.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕС_ПИ_ЕС_ЕООД
КОРОНА_ТУРС_ЕООД
КОРОНА-АРБИТРАЖ_ЕООД
ПОЛМЕД_МЕДИКАЛ-РАДОСЛАВ_ШУБЕРТ_РОМУАЛД_МАГДОН
СТРОЙИНВЕСТ-АБ_ЕООД
ФУНДАМЕНТ_ООД
ЧЕЛИНДЖ_КЕПИТЪЛ_ЕООД

Публикувано на 05.03.2015 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

„БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ-ГАС” ЕАД
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Здравка Столева на длъжност главен експерт в офис №3 от 8.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.30 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №МДТ-1116/09.12.2014г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ ПДП001433/09.12.2014 г.

Повече информация тук!

Публикувано на 04.03.2015 от Пресцентър Община Несебър


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ БУРГАС
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ – ОБЩИНА НЕСЕБЪР
8230, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10 тел.: 0554 / 293 63;


Публикувано на 25.02.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews