Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

КОУСТЪЛ ПРОПЪТИС ЕООД 2
КОУСТЪЛ ПРОПЪТИС ЕООД 3
КОУСТЪЛ ПРОПЪТИС ЕООД
МОКАТЕ ЕООД
ПАРКИН ПРОПЪРТИС ЕООД 2
ПАРКИН ПРОПЪРТИС ЕООД
ХЕКТОР - А ЕООДПубликувано на 09.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ
Община Несебър уведомява всички заинтересовани граждани ,че Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви началото на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Безвъзмездна финансова помощ могат да получават сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради - всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение на територията на Република България, в рамките на 265 общини.
Методически указания за кандидатстване и необходимите документи можете да намерите на следния адрес: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6148

ИЗТЕГЛИ БРОШУРА>>

Публикувано на 04.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по заетостта


ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ПОМОРИЕ
Организира обучение по проект „ Посоки” и проект „ Уча и успявам в България”

Дирекция „Бюро по труда”- Поморие организира обучение по проект „Посоки” и проект „ Уча и успявам в България” по професии:
Професия „сервитьор-барман”, насочено към безработни лица с минимум основно образование;
Професия „Камериер”, насочено към безработни лица с минимум начален етап основно образование.


Публикувано на 04.02.2015 от Пресцентър Община НесебърРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за "Черноморски район" - Варна

Повече информация тук >>

Съобщение >>

Приложение >>

Публикувано на 04.02.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews