Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър предупреждава гражданите, които искат да упражнят правото си на вот в местните избори през есента на 2015г., че някои от тях могат да попаднат в неприятна ситуация. Ако доскоро са живели или работили в чужбина и имате настоящ адрес там, няма да можете да гласувате.

Съгласно Избирателният кодекс: „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място”, по смисъла на чл.396, е лице, което има постоянен и настоящ адрес в Република България през последните 6 месеца. Следователно лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, които в момента живеят на територията на община Несебър, следва да подадат Адресна карта за промяна на този настоящ адрес, за да бъдат включени в избирателните списъци.
Компетентна помощ по този въпрос може да получите от служителите в отдел „ГРАО” при община Несебър.


Публикувано на 18.02.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews