Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно проект на ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общинско предприятие„Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване” гр. Несебър. Становища могат да бъдат направени на интернет страницата на общината или в Центъра за административно обслужване на Община Несебър на адрес: гр. Несебър ул. Еделвайс №10
Публикувано на 07.10.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews