ОБЩИНСКО ЗВЕНО ЗА САМООХРАНА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Специализирано звено на Община Несебър за извършване на охранителна дейност, включително НВО на обекти общинска собственост.