ЗА СИНЯТА ЗОНА В НЕСЕБЪР

По повод появилите се в публичното пространство коментари, касаещи плановете на общината да въведе синя зона на своята територия, правим  разяснение.

Несебър е една от най-бързо развиващите се Общини на територията на България и съвременността изисква нови регулации, чрез които да се отговори на променените правила, които модерния живот налага.

Идеята за въвеждане на  зони със специални правила за паркиране възникна  преди една година. За съжаление към онзи момент тя не намери отзвук и разбиране.

Според публикации в различни интернет форуми можем да отсъдим, че в момента идеята за синя зона придобива все по-широка обществена подкрепа.

Вече се подготвят наредбите, съпътстващи административните процедури по въвеждане  ѝ. Важно е да се отбележи, че синя зона се разработва според спецификите на всяка община и населено място.

На всички ни е ясно неудобството и липсата на естетически вид на подръчните средства/ синджири, столове, бутилки от вода, конуси и др./, с които се маркират избрани паркоместа. С въвеждането на синя зона ще се урегулират правилата за паркиране на места с публични сгради, където трябва да се осигури възможност за краткотраен престой.

Искаме на уверим гражданите, че задължително ще бъдат удовлетворени всички нужди, както на жителите пред собствените им домове, така и на ползватели на офиси, като се предоставят възможности  за служебни и платени абонаменти.

Продължаваме работата по разработване на различни проекти, целящи облекчаването на придвижване и престой на автомобилите на територията както на града, така и на общината.

Важно е да напомним, че автомобилите за репатриране на нарушители т.нар. паяци се стопанисват от дирекция „Транспорт“  и са собственост на Oбщина Несебър.

Считаме, че с въвеждането на ясни правила за паркиране и престой на пътните превозни средства ще се въведе ред, което е още едно предимство за развитие на туризма на територията на Община Несебър.