Във връзка с възникнали въпроси относно озвучаването с музика на търговски обекти, места за настаняване и заведения за хранене и развлечение, Община Несебър прави разяснения.

Закона за авторското право и сродните му права е приет през 1993г. До първи януари Министерството на културата контролираше наличие на музикален лиценз, уреждащ правата за ползване на музикалните продукти. И в момента министерството продължава да изпълнява контролните си функции.

С изменение и допълнение от 30.12. 2018г. се включва нов член- 98в, според който от 1 януари 2019г. на общините се вменява задължението да контролират наличието на музикален лиценз в търговските и туристически обекти. Общината е длъжна да проверява всеки обект поне веднъж годишно за наличието на подписан договор за предварително уредени права за публично изпълнение на музика – на живо или чрез запис.

Искаме да подчертаем, че Община Несебър е задължена по закон да извършва проверки на ползвателите на продукти обект на авторското право.

Всеки, който желае да се запознае по-подробно с възможностите да се сдобие с лиценз, може да използва сайта на Министерството на културата, където подробно са описани начините за уреждане на музикални права.

Призоваваме гражданите да не се колебаят и при всеки възникнал въпрос да търсят съдействие и консултация от служителите на отдел „Контролен блок“ към Община Несебър.
Тел за връзка: 0554 29395