ДЕЦА ОТ ДГ „ЯНА ЛЪСКОВА“ ПОСЕТИХА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – НЕСЕБЪР ПО СЛУЧАЙ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДОБРОТО

Световният ден на добротата се отбелязва от хора по целия свят, които искат светът да стане по-добро място, добрите постъпки и добрите мисли да съпътстват ежедневието на всеки човек.

Във връзка със Световния ден на добротата, по инициатива на ръководството на ДГ „Яна Лъскова“, деца от предучилищна група посетиха Центъра за обществена подкрепа – Несебър. Като символ на доброто малчуганите поднесоха на служителите на Центъра ръчно изработена картичка с послание, а те от своя страна разказаха на децата за добрите постъпки, чрез които отделяме време на другите, помагаме им и правим живота им по-светъл.  Децата и техните семейства дариха дрехи, обувки и играчки за техни връстници в неравностойно положение.

Със съдействието на ЦОП – гр.Несебър даренията бяха предоставени на деца от ДГ  „Радост“ – с.Оризаре и ДГ „Усмивка“ – с.Гюльовца.

Денят се отбелязва във връзка с това, че на 13 ноември 1998 г. в Токио се открива първата конференция на Световното движение на добротата, с участието на Австралия, Великобритания, Канада, САЩ, Сингапур, Тайланд и Япония. На конференцията се приема „Декларация на добротата“. Целта е да се забрави самолюбието, да се помисли за другите около нас, да се забравят расовите, половите и религиозните различия.