ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

По повод Международния ден на хората с увреждания, директорът на Дирекция „Образование, здравеопазване и хуманитарни дейности“  Красимира Тодорова се срещна с представители на „Дружеството на инвалидите“ в Обзор. От името на кмета на община Несебър Николай Димитров тя изчете поздравително писмо към членовете, събрали се, за да отбележат датата. Г-жа Тодорова ги поздрави и увери, че те са неизменна и важна част от облика и дейността на общината. Приветствия към хората с увреждания бяха поднесени  от  кмета на  гр.Обзор Христо Янев и от председателя на клуба – Гинка Тодорова.

Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан тържествено и от  членовете на Общинската организация на инвалидите в Несебър. Председателят Паша Белчева благодари на всички, спомогнали за осъществяване на тържеството и специално на общинското ръководство, кмета на общината и председателя на Общинския съвет, подпомагащи всячески дейността на организацията в Несебър.     

 

Общинското ръководство работи непрестанно в посока на разширяване на социалните услуги в рамките на общността. Специално внимание се обръща на дейностите по осигуряване на достъпна среда, подобряване на условията за реализация на хората с увреждания и създаване на все по-широко взаимодействие и влияние при процесите на вземане на решения от обществена значимост.

 

Хората с увреждания са неделима част от нашата общност. Те са дейни, креативни и способни да допринесат за нейното израстване и просперитет. Тяхното по-пълноценно включване в гражданските инициативи, създаването на условия за труд и реализация, са белег на високоразвитите общности и индикатор за чувствителност към социалната проблематика.

Социалната политика на Община Несебър е широкомащабна и кореспондира с най-добрите примери за социална грижа и подкрепа в национален мащаб. Съобразена e с актуалните въпроси и нужди на всички членове на общността, като непрекъснато се работи по планове за разширяване и осъвременяване на действащите социални програми.

Датата 3-ти декември е обявена през 1992 г. от Генералната асамблея на ООН за международен ден на хората с увреждания, като целта е да бъде отправено послание за постоянна мотивация от страна на отговорните институции да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъп до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях и като цяло – към повишаване качеството на живот на всички хора.