СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 616/15.06.2020г. на зам. кмета на община Несебър, издадена въз основа на заповед, издадена от министъра на здравеопазването, касаеща провеждане на спортни мероприятия на открито и закрито, културни прояви на открито и закрито, и посещенията на барове, дискотеки и др. Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в приложения документ.