СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N РД-01-393/ 09.07.2020г. на министъра на здравеопазването, въвеждаща  по-строги мерки срещу нарастващото разпространение на  COVID -19.