ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Община Несебър проведе поредната есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията си.

Благодарение на инициативността на гражданите, в обявените пунктове се събраха  9 кг. негодни за употреба батерии, около 248 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, телефонни апарати, компютри, прожектори, ел. печки, телевизори и др.).

Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Свети Влас и гр. Обзор.

Събраните масово разпространени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД – гр. Варна.

Кампанията се провежда два пъти годишно – през пролетта и есента, като  има за цел регламентираното събиране на непотребни електрически и електронни уреди. Предаването на отпадъците на лицензирана компания дава възможност за рециклиране и превръщане на излезлите от употреба уреди в полезни суровини за промишлеността.

Община Несебър благодари на всички, които се включиха в тази вече традиционна инициатива и допринесоха да запазим околната среда по-чиста и да предпазим града и селищата в общината от замърсяване.