З А П О В Е Д №239 гр.Несебър, 15.02.2021г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за народни представители на 04 април 2021година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва: