КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЕ СРЕЩНА С КМЕТА НА С.ГЮЛЬОВЦА

Кметът на община Несебър Николай Димитров посети  Гюльовца и  се срещне с местния представител на властта Жельо Желев – кмет на селището. Срещата бе във връзка с предстоящите ежегодни ремонтно-строителни дейности, които община Несебър извършва в съставните селища.

Г-н Димитров бе придружен от инж. Динко Войнов – началник на отдел „Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението“, чиято експертиза е водеща при оценка на нуждите от ремонтни дейности. На място тримата разгледаха състоянието на пътната инфраструктура – уличните платна и тротоарните настилки. Огледан бе и сградният фонд-общинска собственост, и бяха набелязани мерки за възстановяване на щетите, настъпили в следствие на експлоатационна амортизация, климатични промени и др. Бе обърнато внимание на градинките и парка в селото, където за пролетно-летния сезон ще бъде направено ново сезонно зацветяване.

Спортната площадка в селото вече бе ремонтирана и вратите на футболното игрище бяха подменени.

В строителната програма на общината Несебър ежегодно се залагат средства за ремонт на публичната общинска собственост, поддръжка на зелените площи и пътната инфраструктурата. Финанси са предвидени за всички съставни селища.