ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО НЕПОТРЕБНИ ЕЛ. ВЕЩИ БЯХА СЪБРАНИ В ЕКО КАМПАНИЯ В НЕСЕБЪР

Огромно количество непотребни ел. вещи бяха събрани във вчерашната еко кампания, организирана на територията на Община Несебър.  Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха:  23 кг негодни за употреба батерии, около 900 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, прахосмукачки, бойлери, телевизори, принтери и др.).

В пролетната инициатива за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места  най-голяма активност е отчетена в гр. Несебър, гр. Свети Влас и гр. Обзор.

Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД – гр. Варна.