Две прояви фокусираха вниманието на ученици от Обзор и Свети Влас върху безопасната ваканция

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организира две прояви на територията на Община Несебър по повод предстоящата ваканция на учениците. Едната бе в читалището в  Обзор, а другата – в ОУ “Св.св. Кирил и Методий“-Свети Влас. Целевите групи бяха ученици от 4-ти,  6-ти и  7-ми класове.   Основният фокус беше насочен към опасностите, които грозят децата през летния сезон.

Затова организаторите припомниха на учениците, че трябва да се спазват стриктно правилата за движение по пътищата, като: пресичане на улиците на определените за това места, спазване на светлинните сигнали на светофарите; управление на технически изправни велосипеди и мотопеди; без пътуване в превозни средства, които не са предназначени за превоз на пътници и в превозни средства при непознати лица. Бе обърнато внимание и на забраната за  къпане във водни площи, които са неохраняеми и не са определени за тази цел (езера, язовири, реки, плажове и др.). Децата научиха, че при разходка сред природата,  се забранява консумирането на диворастящи растения (плодове, гъби и др.), а по време на  игри на открито да бъде засилено вниманието срещу ухапване от насекоми, кърлежи, влечуги и други.  Акцент в срещата бе забраната за  игра с огън и други лесно запалими и избухливи вещества-бомбички, пиратки, спирт, бензин, нафта, както и забраната за употреба на цигари, алкохол, наркотични вещества и др.  Припомнено бе, че не трябва да се   разговаря с непознати и да се приемат от тях предмети, хранителни продукти (лакомства) и др. Поддържането на лична хигиена, здравословният начин на живот, както  и възможността за  закаляването на организма през лятото бяха сред полезните навиците, които децата не трябва да пропускат и през ваканцията.

По време на проявата учениците изслушаха с интерес презентацията на обществените възпитатели и участваха в конкурс за рисунка на тема: „Безопасна ваканция“,  а МКБППМН бе осигурила награди за отличените.