УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“- НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

Управление “Социални грижи и услуги“,  като доставчик  на социалната услуга „Асистентската подкрепа“, осигури въвеждащо обучение за социални асистенти. Събитието, с лектор д-р Анна Целова,  бе проведено в  Артиум център. В курса се включиха около 30 души. През есента предстои  надграждащо обучение.

Асистентската подкрепа е нова държавно делегирана социална услуга. Тя стартира в община Несебър от м. март тази година. Услугата включва: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация за потребители в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност и лица с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ. За осъществяване на тази услуга са назначени социални асистенти на трудови договори. Целта на проведеното обучение е повишаване знанията и уменията на асистентите и подобряване качеството им  на работа.

Община Несебър се включва активно в  държавно делегираните дейности в областта на социалното подпомагане. Освен това тя развива и финансира собствени проекти в сферата на социалните услугите като Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, отделя средства за пенсионерските клубове, подпомага обществената трапезария и др.