З А П О В Е Д №2230

гр.Несебър, 20.09.2021г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители на 14 ноември 2021година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:

 

Секция № Място за гласуване

/седалище и адрес/

Място за обявяване на избирателния списък
001

гр. Несебър  СОУ “Л.Каравелов”, гр.Несебър-стара част, ул.“Мена” 1

гр. Несебър

Конферентен център „Сочи”

 Ул.”Месамбрия” 20

 

002 гр. Несебър

Конферентен център,

 гр. Несебър-стара част, Ул.”Месамбрия” 20

гр. Несебър

Конферентен център „Сочи”

 Ул.”Месамбрия” 20

 

003 гр. Несебър

Пенсионерски клуб,

 Ул.”Митрополитска” 15

 

гр. Несебър

Конферентен център „Сочи”

 Ул.”Месамбрия” 20

 

004 гр. Несебър

СОУ “Л.Каравелов”, гр. Несебър-нова част,

Ул. “Л.Каравелов” 3

 

гр. Несебър

Заседателна зала ”Мелса”,

Ул. “Иван Вазов” 12

 

005 гр. Несебър

СОУ “Л.Каравелов”, гр. Несебър-нова част,

Ул. “Л.Каравелов” 3

 

гр. Несебър

Заседателна зала ”Мелса”,

Ул. “Иван Вазов” 12

 

006 гр. Несебър

 Заседателна зала на Общината , гр.Несебър-нова част, ул. “Ив. Вазов” 12

 

гр. Несебър

Заседателна зала ”Мелса”,

Ул. “Иван Вазов” 12

 

007 гр. Несебър

Офис № 2 на Общината, гр. Несебър-нова част, Ул. “Еделвайс” 10

 

гр. Несебър

Офис №2 на общината,

Ул. “Еделвайс” 10

008 гр. Несебър

 Офис № 3 на Община Несебър, гр. Несебър-нова част, ж.к.                                          “Младост”, бл.30

 

гр. Несебър

Офис № 3 на Общината,

ж.к.   “Младост”, бл.30

                                       

 

009 гр. Несебър

Клуб на пенсионера,

гр. Несебър-нова част,

Ул.”Отец Паисий” 25

 

гр. Несебър

Клуб на пенсионера,

Ул.”Отец Паисий” 25

 

010 гр. Несебър

Общински детски комплекс,

гр. Несебър-нова част,

Ж.к. “Младост”, бл.62

 

гр. Несебър

Общински детски комплекс,

Ж.к. “Младост”, бл.62

 

011 гр. Несебър

офис на отдел „Екология” /белия блок/, гр. Несебър-нова част, Ж.к. “Младост”, бл.62г

 

гр. Несебър

Библиотека /белия блок/, гр.Несебър нова част

Ж.к. “Младост”, бл.62

 

012 гр. Несебър

ПГ “Иван Вазов”, КК “Слънчев бряг”

гр. Несебър

Административна сграда на община Несебър

Гр.Несебър, кв.”Чайка” №61

 

 

013 гр. Несебър

ПГ “Иван Вазов”, КК “Слънчев бряг”

 

гр. Несебър

Административна сграда на община Несебър

Гр.Несебър, кв.”Чайка” №61

 

 

014 с. Баня

Основно училище с. Баня

 

с. Баня

Административна сграда на кметство – с.Баня

 

015 гр. Свети Влас

Основно училище гр. Свети Влас,

Ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 1

гр. Свети Влас

Читалище

Ул.”Цар Симеон” 17А

016 гр. Свети Влас

 Основно училище гр. Свети Влас

Ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 1

гр. Свети Влас

 Читалище

Ул.”Цар Симеон” 17А

 

017 гр. Свети Влас

 Основно училище гр. Свети Влас

Ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 1

гр. Свети Влас

Читалище

Ул.”Цар Симеон” 17А

 

018 с. Гюльовца

 Основно училище с. Гюльовца,

Ул.Николай Лъсков” 6

 

с. Гюльовца

Кметството,

Ул.”Янко Андонов” 34

 

019 с. Гюльовца

Основно училище с. Гюльовца,

Ул.Николай Лъсков” 6

 

с. Гюльовца

Кметството,

Ул.”Янко Андонов” 34

 

020 с. Кошарица

 Основно училище с. Кошарица,

Ул.”23 септември” 45

 

с. Кошарица

Кметството,

Ул.”23 септември” 36

 

021 с. Кошарица

 Основно училище с. Кошарица,

Ул.”23 септември” 45

с. Кошарица

 Кметството,

Ул.”23 септември” 36

 

022 гр. Обзор

 Основно училище гр. Обзор,

Ул.”Иван Вазов” 1

 

гр. Обзор

Пенсионерски клуб,

Ул.”Иван Вазов” 1

023 гр. Обзор

 Основно училище гр. Обзор,

Ул.”Иван Вазов” 1

 

гр. Обзор

Пенсионерски клуб,

Ул.”Иван Вазов” 1

 

024 гр. Обзор

Основно училище гр. Обзор,

Ул.”Иван Вазов” 1

 

гр. Обзор

Пенсионерски клуб,

Ул.”Иван Вазов” 1

 

025 с. Раковсково

 Зала на кметството

 с. Раковсково

 

с. Раковсково

 Кметството

 

026 с. Приселци

Зала на кметството

с. Приселци

с. Приселци

 Кметството

027 с. Оризаре

 Основно училище с. Оризаре,

Ул.”Г.С.Раковски” 1

с. Оризаре

Кметството,

Ул.”Първи май” 20

028 с. Оризаре

 Основно училище с. Оризаре,

Ул.”Г.С.Раковски” 1

с. Оризаре

Кметството,

Ул.”Първи май” 20

029 с. Паницово

 Клуб на ОС с. Паницово

с. Паницово

 Клуб на ОС

 

030 с. Равда

 Основно училище – с. Равда,

Ул.”Черноморска” 1

 

с. Равда

Кметството,

 Ул.”Македония” 2

 

031 с. Равда

 Зала на кметството – с. Равда,Ул.”Македония” 2

 

с. Равда

 Кметството,

 Ул.”Македония” 2

 

032 с. Тънково

 Основно училище – с. Тънково,

Ул.”Николай Лъсков” 32

с. Тънково

Кметството,

Ул.”Николай Лъсков” 24

 

033 с. Тънково

 Основно училище – с. Тънково,

Ул.”Николай Лъсков” 32

с. Тънково

Кметството,

Ул.”Николай Лъсков” 32 24

034 Гр.Несебър

ЦДГ „Моряче” – гр.Несебър

Ж.к”Черно море 1” №112

Гр.Несебър

ЦДГ „Моряче” – гр.Несебър

Ж.к”Черно море 1” №112

035 Гр.Несебър

ПГ “Иван Вазов”, КК “Слънчев бряг”

гр. Несебър

Административна сграда на община Несебър

Гр.Несебър, кв.”Чайка” №61

 

036 с.Равда

Пенсионерски клуб – в сградата на кметството

Ул.”Македония” 2

с. Равда

 Кметството,

 Ул.”Македония” 2

 

037 Гр.Несебър

Специализирана болница за рехабилитация

Ул.Иван Вазов” №11

 

Гр.Несебър

Специализирана болница за рехабилитация

Ул.Иван Вазов” №11

 

 

 

 

 

2.Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението чрез обявяване на информационното табло в административната сграда на общината и съставните кметства, на електронната страница на община Несебър.

 

3.Препис от заповедта да се представи на РИК – Бургас.

 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА НЕСЕБЪР:  /п/

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ