Реализиран иновативен проект по Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност

 

Креативния проект разказва атрактивно за историята в града чрез иновативна технология.

 

Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година.

ИКТ Клъстер Бургас е водеща организация с нестопанска цел, представляваща технологичния сектор в град Бургас и Югоизточна България. ИКТ Клъстер Бургас е член на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (ECCP). Основан през 2016г., ИКТ Клъстер Бургас е един от най-утвърдените и най-бързоразвиващи се технологични клъстери в България. Клъстера представлява над 30 компании от технологичния сектор в югоизточната част на България.

В проекта са обхванати 50 от най-интересните и знакови за община Несебър туристически обекти и забележителности – емблематични за територията на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“  места. Обектите са представени с 360-градусови панорами, снимкови галерии и интересни исторически факти. Всеки обект е представен на три езика – български, английски и руски език. По този начин се дава възможност туристическите богатства на Несебър да бъдат емоционално изживяни чрез мобилните приложения за Android и iPhone с опция за VR.

Чрез максимално достъпни и популярни сред туристите информационни инструменти се популяризират туристическите атракции на община Несебър, което е предспоставка за повишаване на разпознаваемостта на територията, привличане на туристи и удължаване на туристо-престоя в територията.

Чрез уеб платформата,  виртуалните разходки и мобилното приложение за iOS и Android трайно ще се улесни достъпът до всеки от включените обекти, както и ще представи територията по интересен и атрактивен начин и ще се постигне по-добра разпознаваемост и видимост на територията чрез присъствие в онлайн пространството.

 

Уеб платформа: https://vrnessebar.com/

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ictcburgas.vrnessebar&hl=en&gl=BG

App Store:

https://apps.apple.com/bg/app/vr-nessebar/id1593466168