ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ,

ДОМУВАЩИ В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА – НЕСЕБЪР“

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

Предвид динамичната метеoрологична обстановка и напредване на дейностите по реализация на проект „Рехабилитация/ реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, призоваваме всички собственици на плавателни съдове, домуващи в рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“, да предприемат нужното, за да се осигури общата безопасност в акваторията на пристанището и прилежащата му сухоземна  площ.

Дежурни лица за съдействие при нужда: Георги Цветков и Иван Богданов.

 

 

ЯНИ ЯНУЛОВ

ДИРЕКТОР  НА ОП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА – гр. НЕСЕБЪР“