МКБППМН РАЗЯСНИ НОРМИТЕ ЗА БЕЗОПАСНО ИНТЕРНЕТ ОБЩУВАНЕ В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Несебър отбеляза Международния ден за безопасен интернет в училищата в Обзор, Равда, Свети Влас и гимназията по туризъм в Сл.бряг. На проведените срещи бяха обсъдени различни аспекти на превенцията на онлайн насилието, агресията,  дезинформацията и онлайн игрите. Учениците от трети, четвърти, пети клас и младежите в гимназиален етап, чрез интерактивни игри, дискусия и анализ на казуси, изградиха позиция за правилно поведение в мрежата и осъзнаха опасностите, които се крият при общуване във виртуална среда. Засегната бе и темата за зависимостта, която се създава в следствие на дългото общуване онлайн и капаните, в които попадат младите хора с използването на различните социални мрежи.

Достъпът до интернет е колкото полезен, толкова и пълен със заплаха, особено за децата и младежите, които все още нямат достатъчно опит и отработени реакции в критични ситуации. Поради това подрастващите  лесно могат да се превърнат в жертва на насилие, а  родителите и учителите понякога разбират твърде късно, защото самите те не са достатъчно опитни при използване на дигиталните технологии.

Най-честите заплахи за деца и младежи онлайн, водещи до психическо и физическо насилие са: онлайн тормоз; неподходящи снимки и клипове; игри с насилие; онлайн предизвикателства; реч на омразата.

На срещите бе подчертана нуждата от допълнително внимание към интернет съдържанието,  което децата използват  и търсят в мрежата.

Важно е не ограничаването на виртуалното общуването, а добрата преценка, разговорите и споделянето на евентуални тревоги, възникващи в следствие на непознаване на  правилата и нормите в интернет контактите.