СРЕЩА В ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ ФОКУСИРА ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

МКБППМН организира превантивно мероприятие в гимназията по туризъм ,,Иван Вазов“ на тема: „Здравословното хранене  и полезни напитки –мисия възможна“. Срещата бе с ученици от 9-ти и 10-ти клас, които съсредоточено и с интерес изслушаха лекцията, а след това взеха активно участие в дискусията, като отговаряха на въпроси. Вниманието им  бе насочено към правилата за съчетаване на  здравословни храни, ползите на водата и хранителната пирамида на замърсяването, опасните Е-та, както и към алтернативата на обичайните  закуски и  напитки, консумирани от младежите.

Срещата напомни още веднъж  на учениците колко е важно да се различават вредните от полезните храни, както и да  избират внимателно какво да консумират. Целта на мероприятието бе младежите да придобият знания за различните аспекти на здравословния начин на живот, да формират положително отношение към личното здраве и здравословния начин на живот, да усвоят умения за здравословен начин на живот, както и да не употребяват  енергийни напитки.