УЧАСТИЕ НА ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

ПГТ „Иван Вазов“ – гр. Несебър,  осъществи среща с цел споделяне на опит между училищата по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Сътрудничеството бе осъществено с ПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград като иновативно училище домакин. На срещата като партньори по програмата участие взеха и учители и ученици от ИСУ „Иван Вазов“ гр. Бургас и Професионална гимназия  по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня.

Всяко от училищата представи своя презентация, споделяща историята на гимназията, традициите в сферата на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, екскурзоводството, икономиката и екипната работата по проекти и европейски програми.

Гостуващите екипи имаха възможността да наблюдават открит  урок по  екскурзоводско обслужване, туристическа анимация и чужд език по професията – английски език.

На кръгла маса се обсъдиха ползите и трудностите при прилагане на съдържателно-езиково интегрирано обучение в часовете по професионална подготовка.

Срещата приключи с културно-опознавателна обиколка из Велинград и с. Дорково. Ученици представиха  културните забележителности на града чрез беседа.