ТЕМАТА ЗА ОПАСНИТЕ СЕЛФИТА БЕ ДИСКУТИРАНА С УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПО ТУРИЗЪМ В СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Среща на тема  „Опасните селфита“ организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Несебър с учениците от ПГТ „Иван Вазов“ в Слънчев бряг. Проявата премина под формата на дискусия с много примери и клипове. Изчерпателно, интересно и аргументирано бе обяснено на младите хора защо селфитата са толкова опасни и защо, въпреки това, противно на здравия разум, хората продължават да се снимат отново и отново на високи места и сгради.  Именно преосмислянето на рисковете и вземане на правилно решение с оглед опазване здравето и живота бе фокусът на проведената среща.

Учениците научиха, че последните рискови селфита са в опити да се пресичат ж.п. линии или изскачане пред бързо движещи се автомобили с цел тестване реакциите на водачите.

Феноменът на рисково поведение в името на нестандартната фотография  е изследван от различни специалисти в продължение на години. Счита се, че младежите имат стремеж за себедоказване и признание, но  нямат осъзната преценка на поетия риск.