Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Обзор – домакин по Национална програма „Иновации в действие“

Обединено училище „Св.св.Кирил и Методий“ бе домакин на мобилност по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“. В проявата участваха ученици и учители от Иновативно Начално училище „Св.Климент Охридски“ – гр. Пловдив, Основно училище „Христо Ботев“ – с. Пчелник, обл. Варна и Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Варна.

След като гостите бяха посрещнати с кратка програма в изпълнение на учениците от трети клас, те бяха приветствани от директора на ОбУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Обзор –  Димитрина Димитрова. Учениците Деница Белчинова, Екатерина Тулина и Силвия Павлова представиха своята презентация за града – домакин на събитието. Учителката Йовка Ангелова запозна гостите с иновацията „Математиката – лесна, интересна“, по която работи вече втора учебна година. Ученици от втори клас поздравиха гостите с  програма, посветена на 11 май – Денят на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий.

В проявата бе включен открит урок по математика „Знам и мога в края на втори клас“. Йовка Ангелова и нейните ученици демонстрираха иновативни методи за учене чрез игра и използване на образователните софтуери Envision, Envision Play, Jumpido, образователни електронни игри и тестове. В образователните игри се включиха и гостуващите ученици от училищата-партньори.

В заниманията по интереси на тема „Пипи Дългото чорапче“ Веселина Василева и нейните възпитаници демонстрираха използването на компютърни мишки и софтуера Envision, а третокласниците  и техният преподавател Деница Стоянова в урок на тема „Какво знам за природата и миналото на България“  демонстрираха използването на софтуерния образователен продукт  Еnvision Play чрез таблети и телефони.

Педагогическите специалисти от Иновативно Обединено училище „Св. св.Кирил и Методий“ – гр. Обзор и гостите от  Иновативно Начално училище „Св.Климент Охридски“ – гр. Пловдив, Основно училище „Христо Ботев“ – с. Пчелник, обл. Варна и Основно училище „Отец Паисий“ – гр.Варна обсъдиха иновацията „Математиката – лесна, интересна“ и резултатите от прилагането ѝ. Използваните иновативни методи стимулират интересите на учениците и създават положителна мотивация за учене, повишават се резултатите на учениците и качеството на образователния процес.