ПАТРОННАТА ИКОНА НА ЦЪРКВАТА „СВ. ТОДОР” В СТАРИЯ НЕСЕБЪР СЕ ПОКАЗВА ПРЪВ ПЪТ ПРЕД ПУБЛИКА

Иконата „Св. Теодор Тирон“  от началото на XIX век, представляваща част от богатия  иконен фонд на Музей „Старинен Несебър”,  е поредната реставрирана икона, която се завърна в Несебър. От днес, 3 август, тя може да бъде видяна в църквата „Св. Йоан Кръстител”, където е експонирана и за пръв път се показва пред широката публика. Средствата за реставрацията й са осигурени изцяло от Община Несебър и Музей „Старинен Несебър”.

Иконата „Св. Теодор Тирон” е стояла в царския ред в иконостаса на църквата „Св. Тодор” на мястото на светеца-патрон на църквата. Последният иконостас на църквата „Св. Тодор” е документиран в стара фотография на Вадим Лазаркевич от 20-те години на ХХ в. Средновековният храм е построен през втората половина на XIII в., но е претърпяла реконструкции през османския период.

Реставрационните дейности по иконата са реализирани в периода 2021 – 2022 г. и са изпълнени от реставраторите Петър Катеринов и д-р Милена Донкова. Извършени са манипулации по укрепване на дървесината и живописния слой, както и полагане на ново лаково покритие. Голяма част от вложените при старата реставрационна намеса материали са отстранени. При заснемане на иконата в рентгеновия и видим спектър се установи наличие на втори по-ранен живописен слой, който е частично запазен.

Работно време на църквата „Св. Йоан Кръстител”, в която може да се види реставрираната икона,   е всеки ден от 10,30 ч. до 14,00 ч. и от 14,30 ч. – 19,00 ч.