ИЗВЪРШЕНИ СА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места:

– Обработка на  биотопи срещу ларви на комари в района на гр. Несебър и гр. Обзор;
– Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места и обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с.Равда  включително ж.к. „Черно море”, к.к. „Слънчев бряг – запад”,  с. Равда, гр. Св. Влас, с. Кошарица и с.о. „Чолакова чешма“,с. Тънково,  с. Оризаре, с. Гюльовца и гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница;

– Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове в „Домашен социален патронаж”и „Млечна кухня” в гр. Несебър и гр. Обзор.

 

На 18.07.2022 г. бе извършена демонстрационна обработка на кестеново дърво в Южния парк срещу смъртоносния за фотосинтезата вредител – листоминиращ молец (Cameraria ohridella).  Листата на дървото са поразени от вредителя и беше обработено  с препарат Revive, който  освен, че лекува и предпазва третираните дървета. За добрият резултат от третирането ще се убедим през следващата година, когато се очаква  обработеното дърво да бъде излекувано и да няма поражения от кестеновия молец в следващите 3 години.

 

През месец август ще бъдат  извършени две обработките с топъл аерозол срещу летящи насекоми и се предвиждат дезинсекционни и дератизационни дейности в периода 05.08.2022 г. – 10.08.2022 г. в регулацията на гр. Несебър, кк „Слънчев бряг-запад”, с Равда и гр. Св. Влас.  В периода 15.08.2022 г. – 20.08.2022 г. ще бъдат обработени и останалите населени места на територията на общината, съобразно метеорологичните условия, като е възможно забавяне на обработките с няколко дни.