ИЗЛОЖБА НА НЕПОКАЗВАНИ ДОСЕГА АРТЕФАКТИ В РЕСТАВРИРАНАТА МЕЛНИЦА В НЕСЕБЪР

От днес Мелницата на провлака е дом на изложбата „Богатствата на античния некропол на Месамбрия”. Над 100 артефакта, повечето от които за пръв път, са представени в реконструираната  вътрешност  на сградата. Предметите са от  периода V в. пр. Хр. до IV в. сл. Хр. и са открити в некропола на Несебър, който се проучва от 1911 г.

С това събитие се дава нов живот за един от символните за Несебър паметници на културата. Сградата, ще бъде използвана за експониране на постоянни и пътуващи изложби.

Експозицията откриха кметът на община Несебър Николай Димитров и Тодор Марваков – директор на Музей „Старинен Несебър“.

Мелницата на провлака е открита за първи път за посещение след сериозни реставрационни и консервационни дейности, извършени от Община Несебър.

Общината носи огромната отговорност да съхранява и популяризира историческото  наследство, което притежава. Грижата за  архитектурните шедьоври, които правят града уникален, е съсредоточена не само върху  паметниците  на културата, но и в заобикалящата ги среда.  В изпълнение на целите за постигане на автентичност  и естетика в облика на района около мелницата, Община Несебър изпълни ремонт на северната алея на провлака, състоящ се в полагане на гранитен паваж върху старата, неподходяща за облика и статута на античния Несебър бетонна настилка.

Целта, която Община Несебър изпълнява чрез ревитализацията на мелницата и естетизирането на северната алея на провлака,  е не само да съхрани  архитектурното и историческо наследство на града, но и да  създаде усещане за едно общо интегрирано културно пространство, което да се впише в жизнения елемент на съвременен Несебър.