КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПОДПИСА 2 ДОГОВОРА ПО ОП „МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“

Кметът на Община Несебър Николай Димитров подписа договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ за изпълнение на 2 нови проекта: „Създаване на нова туристическа атракция в гр. Несебър – Скейт парк“ и „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Екопътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“. Еко пътеката е ситуирана върху […]

Read More

СЪСТОЯ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР

На територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се състоя пресконференция по повод приключване на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната […]

Read More

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ МОДЕРНИЗИРАНОТО И РЕКОНСТРУИРАНО ПРИСТАНИЩЕ В СТАРИЯ НЕСЕБЪР

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров тържествено преряза лентатата и откри модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър. Гости на събитието бяха министърът на земеделието и храните Явор Гечев, областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова  и др. „Изказвам сърдечна признателност към всички, които съдействаха за подготовката и осъществяването на реконструкцията на рибарското пристанище. За реализацията му, с много […]

Read More

КАМПАНИЯТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВТОРА ФАЗА

Община Несебър започна втори етап на кампанията за почистване на морското дъно по проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични […]

Read More

ЗАВЪРШЕН БЕ ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО ОКОЛО НЕСЕБЪР ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Стотици автомобилни гуми, железа, кофи и други отпадъци бяха извадени от акваторията на несебърския полуострова в периода  на първата кампания по почистване на морското дъно, проведена в рамките на проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена […]

Read More

Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Творчески инициативи за деца и ученици „Аз и моето море“   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС“ организира   К О Н К У Р С за ЛОГО  и  СЛОГАН на ЧЕРНО  МОРЕ в района на Несебърския залив   Цели на конкурса:  Да се изрази по творчески начин представата на деца и ученици от района на община Несебър […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

Несебър е една от 7-те общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Проектът, който Община Несебър  ще изпълнява е „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град […]

Read More

Община Несебър представи проекта за намаляване на отпадъците в морето

В  Артиум център днес се състоя пресконференция за представяне на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИДОБИВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ПО ЕВРОПРОЕКТ

Община Несебър придоби специализирано превозно средство- седем местен автомобил, закупен със средства по европрограма. С него   ще се транспортира   специфично оборудване – мобилен 3Д скенер и портативен принтер, които ще обслужват целите на  проект „Черноморски портал за археология, история и култура“. С тяхна помощ ще се извършва  високо технологично заснемане на обекти с историческа и културна стойност, които ще бъдат […]

Read More

Реализиран иновативен проект по Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност   Креативния проект разказва атрактивно за историята в града чрез иновативна технология.   Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 […]

Read More