КАМПАНИЯТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВТОРА ФАЗА

Община Несебър започна втори етап на кампанията за почистване на морското дъно по проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични […]

Read More

ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ЕЛЕКТРОБОКЛУЦИ БЯХА СЪБРАНИ В ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ В НЕСЕБЪР

В традиционната пролетна еко кампания, организирана от Община Несебър, бяха събрани 13 кг. негодни за употреба батерии, около 200 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (монитори, телефонни апарати, компютри, ел. кани, прахосмукачки, бойлери, телевизори, принтери и др.). Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор, с. Равда и с.Кошарица. Голямото количество непотребни вещи бе събрано благодарение на инициативността на граждани, които се […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР СТАВА ПО-ЗЕЛЕНА С НОВИ 1720 ДЪРВЕТА

1720  широколистни и иглолистни дървета от 15 различни вида се засаждат на територията на Община Несебър. Дейността е част от дългогодишната политика на местната власт за облагородяване на градската визия и селищните територии и подобряване качеството на околната среда. Част от дърветата са засадени на входовете на населените места, по протежение на улиците им, както и в парковите им пространства. Сред видовете […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Организираната от Община Несебър есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър  отчете добра активност. Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха: 17 кг негодни за употреба батерии, около 118 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди […]

Read More

ГРАЖДАНИТЕ НА НЕСЕБЪР МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДВЕ ЕКО ИНИЦИАТИВИ НА 14 ОКТОМВРИ

На 14 октомври от 10.00 часа Община Несебър организира кампания за почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината в зони, които са собственост на държавен горски фонд или подлежат на поддръжка от други държавни институции. Кампанията ще се проведе паралелно с ежегодната есенна акция по събиране на излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване и негодни батерии. ОБЩИНА НЕСЕБЪР […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА ЕСЕННА ЕКО КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Община Несебър организира на 14 октомври 2021 г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинства, социални и обществени сгради на територията на община Несебър. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД гр. Варна. […]

Read More

ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО НЕПОТРЕБНИ ЕЛ. ВЕЩИ БЯХА СЪБРАНИ В ЕКО КАМПАНИЯ В НЕСЕБЪР

Огромно количество непотребни ел. вещи бяха събрани във вчерашната еко кампания, организирана на територията на Община Несебър.  Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха:  23 кг негодни за употреба батерии, около 900 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, прахосмукачки, бойлери, телевизори, принтери и др.). В пролетната инициатива за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно […]

Read More

ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър организира на 27 май кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна. Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Община Несебър проведе поредната есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията си. Благодарение на инициативността на гражданите, в обявените пунктове се събраха  9 кг. негодни за употреба батерии, около 248 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, телефонни апарати, […]

Read More

ОБРАБОТКИТЕ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СРЕЩУ НАСЕКОМИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че на 12 и 13.08.2020 г. бяха извършени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места на територията на общината. На 14.08.2020 г. бяха извършени обработки на: – зелени площи на детските градини в гр. Несебър, кк „Слънчев бряг”, с. Равда и гр. Свети Влас срещу кърлежи, бълхи и […]

Read More