З А П О В Е Д № 1455 Гр.Несебър, 30.06.2021г.

  Във връзка с провеждането на местен референдум на 04 юли 2021година, на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване на необходимата пожарно-безопасна дейност в избирателните секции и сградите, в които се помещават     Н А Р Е Ж Д А М :   1.Избирателните секции  да бъдат оборудвани с необходимите средства за пожарогасене, […]

Read More

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

От избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 4 юли 2021 г. Изтеглете: fpotpmrf_55350 fpotpmrf_27454 fpotpmrf_02703

Read More

П О К А Н А

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И КОАЛИЦИИТЕ За провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии, за произвеждане на общ местен референдум на 04 юли 2021г. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с насрочен с Решение №381, Протокол №17/17.05.2021г. на Общински съвет Несебър местен референдум в населените места – с.Баня, с.Емона, с.Паницово и с.Козница с въпрос: […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

http://nessebarinfo.com/novinite/wp-content/uploads/2021/06/fspmrf_02703.txt http://nessebarinfo.com/novinite/wp-content/uploads/2021/06/fspmrf_27454.txt http://nessebarinfo.com/novinite/wp-content/uploads/2021/06/fspmrf_37825.txt http://nessebarinfo.com/novinite/wp-content/uploads/2021/06/fspmrf_55350.txt

Read More

З А П О В Е Д №1197

гр.Несебър. 10.06.2021г.   Във връзка с организационно-техническата подготовка  за произвеждането на общ местен референдум на територията на община Несебър на 04 юли 2021г., на основание чл.8 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС:     О П Р Е Д Е Л Я М :   1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:   Секция № Място за гласуване […]

Read More

З А П О В Е Д №1196

гр.Несебър, 10.06.2021 г. На основание чл.7, ал.4 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Четири  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на общ референдум на 04 юли 2021г., в следните […]

Read More