Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

  Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя. При Преброяване 2021 населените места на […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

  Министерския съвет определи нов период за провеждане на Преброяване 2021, както следва: – Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година. – Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на […]

Read More

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец, автобиография по образец и декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от […]

Read More