КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОСИ В ОНЛАЙН СРЕЩА

На 24 февруари, сряда, от 17.00 часа кметът на община Несебър Николай Димитров и  част от екипа му ще се включат в онлайн събрание, на което ще отговарят на въпроси на граждани, свързани с насрочения за 28 февруари  референдум за отделяне на Обзор. Отговори ще получат всички коректно и адекватно поставени питания по темата. Въпроси могат да бъдат изпращани на […]

Read More

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на местен референдум на 28 февруари 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР населено място С.ПАНИЦОВО, кметство …………………….., секция № 007 адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––––––––––––––––– ПЕТЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА

Read More

ПОКАНА

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ       П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии, за произвеждане на общ местен референдум на 28 февруари 2021г.           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии и такива които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставяне на СИК, за произвеждане на общ местен референдум на 28 февруари 2021г.                     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с насрочен със Заповед № РД-09-4/08.01.2021год. на Областния […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на местен референдум на 28 февруари 2021 г.

КМЕТСТВО ОБЗОР СЕКЦИЯ № 001 КМЕТСТВО Приселци СЕКЦИЯ № 006 КМЕТСТВО с.Раковсково СЕКЦИЯ № 005 КМЕТСТВО с.Баня СЕКЦИЯ № 004 Баня, 008 Емона КМЕТСТВО Паницово СЕКЦИЯ № 007 Паницово, 009 Козница

Read More

З А П О В Е Д №57 гр.Несебър, 13.01.2021г.

Във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждането на общ местен референдум на територията на община Несебър на 28 февруари 2021г., на основание чл.8 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:

Read More