Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 704, т.ІХ от Протокол № 21/14.02.2014г. на ОС-Несебър и Заповед на Кмета на Община Несебър 631/11,03,2014 г. е обявен прием на документи за извършване търговска дейност “Атракционно – панорамно влакче”, със собствено атракционно влакче в пешеходната алея на гр. Несебър, на север от кв. 78 б, в, г и кв. 78 по плана на града нова част, около стара част - гр. Несебър, за летен сезон 2014 г.с осем броя атракционни-панорамни автовлакчета за извършване на горепосочената дейност

Желаещите да извършват дейността прилагат следните необходими документи:
1. Оферта на кандидата
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата
3. Удостоверение за наличие или липса на задължение към Община Несебър.
4. Свидетелство за регистрация на превозното средство / за влакче и ремаркета/
5. Документ за преминал годишен технически преглед.
6. Протокол за съответствие, издаден от лицензирана лаборатория за годността на превозното средство да превозва пътници
7. Застраховка на местата на водача на пътниците за времето на извършване на дейността от 01 юни до 30 септември 2014 г.
8. Технически характеристики на съоръжението.
9. Снимков материал на съоръжението.
10. Удостоверение за наличието или липсата на задължения – ТД на НАП.


Приоритетни условия за оценяване на офертите:

1. Цена на билет за извършения превоз
2. Естетичен вид на съоръжението
3. Други насрещни предложения, благоприятни за жителите на Община Несебър

Документите се приемат от 12.03.2013 г. до 21.03.2012г.вкл. в Административен център № 2 на Община Несебър - гише № 5 до 16.00ч.
Одобрените кандидати заплащат такса в размер, определен в Наредба № 11 на Общински съвет – гр. Несебър.


Публикувано на 12.03.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews