Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИЛ ДАНАИЛОВ СЛАВОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
ВАЛЕНТИНА АНДОНОВА БАХЧЕВАНОВА
ВАНЯ ТРИФОНОВА ГЕРОВА
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ СТОИЦОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
ДЕНКА ДОНЧЕВА СТЕФАНОВА
ДЖЕНКО ИВАНОВ БАКАЛОВ
ДИАНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАТРАФИЛОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БАБАДЖАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРЕНОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ОВЧАРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ
ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ПЕЕВ
ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВА ЯНАКИЕВА
ЕЛЕНА РАХИМОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА НЕДКОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЗЛАТИСЛАВ ДРАГОМИРОВ ИКОНОМОВ
ЗЮЛФИН ИСМАИЛОВ ИБИШЕВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ГЕНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ЧАЛДЪКОВ
ЙЕНС БЛОХ ТЕОДОР ЙЕНСЕН
ИЛИАНА ПЕТРОВА ГРОШКОВА
КАИР ЗАХИРОВИЧ РАХИМОВ
КАЛИНКА ПЕТРОВА МАНЧЕВА
КИРО ХРУСАФОВ ХРУСАФОВ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ
ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ МАРИНОВ
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
МАРТИН ДАНАИЛОВ СЛАВОВ
МИНКА ДЖЕНКОВА ХАРАЛАМПИЕВА
МИХАЕЛА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ ДЖУРДЖЕВ
СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА ЯКАТОВА
СИЛВИЯ РАЙКОВА ДИМИТРОВА
СЛАВИ ЖЕЧЕВ УЗУНОВ
СТЕФАН МАВРАГАНОВ ДИМИТРОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
СТОЯН ХРИСТОЗОВ СТОЙКОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ТОДОР ГРИГОРОВ ГОЧЕВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ПОЛОГОВ
ТОМА ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ХАРАЛАМБИ ЙОСИФОВ АНАНИЕВ
ХИКМЕТ АХМЕД МЕХМЕД
ХРИСИМИР ИВАНОВ ПОПОВ
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ЯНЕВА
ЦВЯТКО ИВАНОВ ЦВЯТКОВ
ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ


Публикувано на 02.04.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews