Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява свободно работно място за длъжността Главен социален работник в отдел „Социална закрила” в Изнесено работно място гр.Несебър

Изисквания за заеманата длъжност:
Образователна степен- висше - бакалавър,
Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки.
Професионален опит – 2 години или IV младши ранг.
Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:
Аналитични компетентности - събиране,обработване,анализ и синтез на информация и предлагане на ефективни решения,способност да прилага идеите на практика.
Работа в екип - конструктивно участие в екипи ,които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.
Комуникативност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писменна форма, убедителност при водене на дискусии.
Професионална компетентност– професионални знания и умения,които са необходими за успешно изпълнение на длъжността ,стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

Стартово трудово възнаграждение – 600 лв.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :
Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.
Тел. за връзка 0596 / 2 52 40

Публикувано на 06.06.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews