Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ПОКАНА

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
чрез
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”- ПОМОРИЕ


Кани всички работодатели от реалния сектор на на 28.11.2014 год. от 10:00ч. в дирекция „Бюро по труда” – Поморие, ул. „Солна „,№15, на презентация на схема „По – близо до работа” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

От 06.11.2014год. работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване по схема „По близо до работа” в бюрата по труда.
Целта на схемата е насърчаване географската мобилност на работещите, като им се предоставят стимули за търсене на подходяща работа , далече от дома им.
Стимули се предвиждат и за работодателите за наемане на персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност.
Средствата, които се предоставят по схемата, са за направените от новонаетите/заети лица ежедневни транспортни разходи за транспорт до и от работното място, и за организираното и проведено от работодателя въвеждащо или надграждащо обучение на пътуващите новонаети/заети лица.Публикувано на 21.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews