Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение

Общински съвет Несебър открива процедура за избор на съдебни заседатели.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни български граждани, навършили 21 години, но не са навършили 70 години към момента на определянето им за такива.
2. Да се ползват с добро име в обществото
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

Кандидатите подават следните документи:

1. Автобиографична справка по образец / в Общински съвет, ет.4, стая 44 /
2. Свидетелство за съдимост
3. Копие от акт за раждане
4. Документ за педагогическа специалност, ако се педагози
5. Документ за завършена образователна степен

Документите са подават до 05.12.2014г. в Общински съвет Несебър до Комисията за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.

Общински съвет Несебър.
25.11.2014г.Публикувано на 25.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews