Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с приемането на „Национална програма за намаляване на въздействието на радона в сградите 2013-2017 г. ”, с цел да се намали и предотврати риска за здравето на хората от високи концентрации на радон в сградите, община Несебър стартира кампания за набиране на доброволци, които да предоставят помещения в  жилищата си за измерване концентрацията на радон.

                                                            КРИТЕРИИ
                        За избор на жилища за извършване на измерванията:
1. Избор на сгради - да бъдат обхванати сгради на различна възраст (строени в периодите: преди 1950 г.; 1950 - 1959; 1960 - 1969; 1970 - 1979; 1980 - 1989; 1990 - 1999; и след  2000 г.)
2. Избор на етаж - най- ниският обитаван етаж (приземен) от жилището / сградата.
3. Избор на лица - постоянно живеещи в жилището.
Измерванията ще се извършват в период от 6 месеца с пасивни детектори .

  • Детекторът не излъчва йонизиращо или какъвто и да е друг вид лъчение.

  • Детекторът измерва част от естествения радиационен фон и не събира никаква друга информация за живущите в сградата.

Какво представлява радона?
Радонът (Радон-222) е благороден, радиоактивен газ без вкус, мирис с период на полуразпад 3,82 дни. Той е от семейството на Урана (U 238), като се получава от радиоактивното разпадане на Радия (Ra 226 с период на полуразпад 1600 години).
Установено е, че радона (радон -222) формира 50%  от средната ефективна доза, дължаща се на естествените радиоактивни източници. Той е доминиращия фактор при облъчването на населението от естествени радиоактивни източници и втори главен виновник за получаване на белодробен рак след тютюнопушенето. А ако сте въздържател и не пушите, то радонът е на първо място по опасност!
 Защо радонът е проблем?
- При вдишване на Радон, той не се задържа в дихателната система на човека. Радонът отделя краткоживеещи дъщерни продукти, които се отлагат в белодробната тъкан. Въпреки, че белият дроб има реснички, които са способни да предпазят белия дроб от някои постъпления и замърсявания, тези краткоживущи дъщерни продукти от деленето на радона се разпадат в белия дроб преди да се самоочисти, като се отделят алфа частици. Така се формира радиационната доза, която може да доведе до рак на белия дроб.
- Рискът от заразяване с рак на белия дроб от излагането на радон зависи от това колко дълго сте били изложени на облъчването, мощността на дозата, възрастта и пола на човек, пушач или въздържател е бил изложеният на облъчването, общо здравословно състояние и други.
- Радонът е в същата група на канцерогенни продукти, като азбеста и тютюневия дим.
Какви са пътищата на облъчване от радон и изложен ли съм на облъчване в собствената и къща или апартамент?  • Благородният радиоактивен газ радон, може да проникне  в сграда от земята чрез малки пукнатини в подовете и чрез пукнатини, отвори и други празнини около тръбите или кабелите.

  • Радонът има тенденцията да се всмуква от земята в сградата, защото вътрешното налягане на въздуха в помещенията е малко по-малко отколкото на открито. Това се получава, защото обикновено температурата на въздуха в помещенията е по висока от външната и следователно е с по-малка плътност от външния. Посоката на движение на въздуха е от по-плътния въздух към по-разредения.

  • Тъй като най-вероятният източник на радон е почвата, трябва да се изследват жилищни сгради на един етаж, или на сгради до третия етаж. При наличие на асансьорни шахти, стълбища и други отворени пространства, има вероятност да се намери радон и на по-високи етажи.

  • Единственият начин да разберете дали радонът е проблем в дома ви е да се тества жилището.

  • Нивата на концентрация на радон могат да варират между сградите. Ако ваши съседи са измерили повишена концентрация на радон, то и вие трябва да измерите концентрацията на радона във вашето жилище.


За повече информация и записвания - тел. 0554/29367 или на място в община Несебър отдел „Здравеопазване и социални дейности”.
Измерването е БЕЗПЛАТНО.


Инструкция за извършване на измервания на концентрация на радон във въздуха на помещения в жилищни сгради


Публикувано на 27.11.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews