Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА ПЕТРУШЕВА
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНИЕВА ПЕЕВА
АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА-ТОДОРОВА
АХМЕД ХАСАН АХМЕД
ГАСПА ЕООД
ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАРКОВ
ДИМО АНГЕЛОВ ДИМОВ
ДУШО ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИ КИРИЛОВ ТОДОРОВ
ЖЕЛЯЗКО КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
ИВАН ИВАНОВ ШУМАНОВ
ИЛИЯ КРЪСТЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
КИРИЛ ХРИСТОВ ЧИФИЛЬОНОВ
КОЛЬО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
КРЪСТИНКА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
МАРИАНА ЦОНЕВА КОЛЕВА
МАРИЯ АНДОНОВА АПОСТОЛОВА
МАРИЯ МАРИНОВА ЯНЕВА
МАРТИН АСЕНОВ МАРТИНОВ
Наследници на БОЖКО МИХОВ БОЖКОВ
Наследници на ТРАЯН ГЕОРГИЕВ БАДАРОВ
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЕГОРОВА
НИКОЛА ИВАНОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНЧО КРАСИМИРОВ МУРДЖЕВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ КОВАЧЕВ
РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
СЕНЕКО ЕООД
СНЕЖАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
СТЕФАН ТАНЧЕВ СТЕФАНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ НЕВИДЕШЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ПОЛОГОВ
ТОДОР ТИХОМИРОВ ЗАХАРИЕВ


Публикувано на 08.12.2014 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews