Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ


8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява свободно работно място на длъжност социален работник в отдел”Закрила на детето”- Изнесено работно място Несебър- по заместване

Изисквания за заеманата длъжност:
Образователна степен- висше бакалавър,
Професионална квалификация – социални дейности,
или други хуманитарни направления педагогика и правни науки .
Професионален опит – 2 год. за хуманитарни и правни науки

Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

Необходими компетентности:
Работа в екип - способност да работи с колегите си ефективно
Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.
ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин ,осигуряващ възможно най – добър краен резултат.Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :
Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.
Тел. за връзка 0596 / 2 52 40Публикувано на 03.07.2015 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews