Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2016 Г.

Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такси за 2016г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ,
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА


Срок за плащане – на две равни вноски :

Първа вноска – до 30.06.2016г.

Втора вноска – до 31.10.2016г.

На предплатилите до 30.04.2016г. за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2016Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1.За първо тримесечие – до 31 януари 2016г.;
2.За второ тримесечие – до 30 април 2016г.;
3. За трето тримесечие – до 31 юли 2016г.;
4. За четвърто тримесечие – до 31 октомври 2016г.

Платилите пълния размер в срок до 31.01.2016г., ползват отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
1. Срок за подаване на месечна справка-декларация по чл.116, ал.3 от Закона за туризма- до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

2. Срок за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък за 2015г. от лицата, предлагащи нощувки- до 30 януари 2016г.Публикувано на 18.01.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews