Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ 61056.51.13 /НОВИ
СЛЕД ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КК/ ДЕЛБА: ПИ 61056.51.108 И ПИ 61056.51.109,
М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 27.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews