Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ ЗА ПИ
27454.23.82, М."КЛАДЕРИ", ЗЕМЛИЩЕ С.ЕМОНА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Публикувано на 27.07.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews