Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

ОБЯВА за набиране на кандидати за потребители по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01
Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър”ОБЯВА
за набиране на кандидати за потребители
по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“ финансиран от Оперативна за храни и основно материално подпомагане
Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01

Проектът предвижда
Събирането и регистрирането на заявленията ще започне от 01.10.2016 г. Срокът за подаване на заявления е 2 седмици, като крайният срок е 15.10.2016 г.
Документите ще се входират при екипа на проекта, находящ се в сградата на Домашен социален патронаж - гр. Несебър, ул."Еделвайс" № 6.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., съгласно списъци, предоставени от Дирекция "Социално подпомагане" Поморие и утвърдена от Кмета на Община Несебър Процедура за реда, условията, подбора на потребители и изпълнението на дейностите по проекта.
Заявления от кандидат-потребителите се подават по образец.
С одобрените потребители ще бъдат подписани договори за услуга.
Списъците с одобрените за включване в проекта потребители ще бъдат изнесени на информационното табло на Община Несебър и на сайта на общината www.nesebarinfo.com

За справки и допълнителна информация на тел.: 0554/42796, 42005,


Публикувано на 30.09.2016 от Пресцентър Община Несебър
Content Management Powered by CuteNews